tugas penguasa kastam

Skop Tugas Penguasa Kastam Gred WK41

Penguasa kastam memainkan peranan penting dalam mengawal selia dan memantau pergerakan barang-barang lintas sempadan. Mereka bertanggungjawab dalam pelbagai aspek pentadbiran, pengawasan, dan penguatkuasaan. 9 Tugas Penguasa Kastam Gred WK41 Berikut adalah skop tugas utama seorang Penguasa Kastam Gred WK41: 1. Pengkelasan Barang Mengikut Tarif. Penguasa kastam perlu memperjeniskan barang-barang mengikut tarif-tarif yang ditetapkan. Ini termasuk […]

Skop Tugas Penguasa Kastam Gred WK41 Read More »