Skop & Deskripsi Tugas Penolong Penguasa Kastam Gred WK29

Skop deskripsi tugas penolong penguasa kastam – Penolong Penguasa Kastam Gred WK29 memainkan peranan penting dalam memastikan kelancaran operasi dan pematuhan perundangan di Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM).

Skop tugas mereka merangkumi pelbagai aspek, bermula dari pemungutan cukai sehinggalah kepada penguatkuasaan undang-undang kastam.

Tugas Umum Penolong Penguasa Kastam Gred WK29

Secara umumnya, Penolong Penguasa Kastam Gred WK29 bertanggungjawab dalam memungut cukai dan memberi fasilitasi perkastaman kepada sektor perdagangan dan perindustrian. Mereka juga berperanan dalam mempertingkatkan pematuhan perundangan demi kepentingan ekonomi, sosial dan keselamatan negara.

Deskripsi Tugas Penolong Penguasa Kastam

Antara tugas-tugas khas penolong penguasa kastam gred wk29 ialah menyediakan laporan-laporan harga serta menyelenggara doket-doket harga agensi, surat-surat pekeliling Jabatan, dan surat-surat jaminan bank. Mereka turut terlibat dalam membantu tugas-tugas penjenisan barang-barang dan taksiran harga barang-barang bagi tujuan pungutan duti.

Selain itu, penolong penguasa kastam juga bertanggungjawab dalam mengawal pergerakan barang-barang di kedai-kedai bebas cukai. Mereka memproses permohonan-permohonan pengecualian dari perlesenan cukai jualan dan mengawal perolehan, penyimpanan serta pelupusan barang-barang rampasan dalam stor-stor pencegah.

Bagi memastikan pematuhan peraturan-peraturan cukai jualan, penolong penguasa kastam bertanggungjawab menyemak invois-invois syarikat. Mereka juga menyelenggara penyata-penyata bayaran cukai jualan/cukai perkhidmatan/kad-kad lejer bayaran-bayaran cukai pelesenan.

Tugas-tugas penguatkuasaan perkastaman yang lain turut dilaksanakan oleh penolong penguasa kastam bagi memastikan undang-undang dan peraturan kastam dipatuhi sepenuhnya.

Secara keseluruhannya, Penolong Penguasa Kastam Gred WK29 memikul tanggungjawab yang besar dalam memastikan kelancaran operasi kastam dan pematuhan undang-undang. Peranan mereka amat penting bagi menjaga kepentingan ekonomi, sosial dan keselamatan negara melalui pemungutan cukai yang efisien dan penguatkuasaan perundangan yang tegas.

Pss.. Anda dah tengok contoh soalan psikometrik penolong penguasa kastam? Jika belum, sila klik butang di bawah untuk baca.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *