Skop & Deskripsi Tugas Penguasa Kastam Gred WK41

Skop deskripsi tugas penguasa kastam – Penguasa kastam memainkan peranan penting dalam mengawal selia dan memantau pergerakan barang-barang lintas sempadan. Mereka bertanggungjawab dalam pelbagai aspek pentadbiran, pengawasan, dan penguatkuasaan.

9 Deskripsi Tugas Penguasa Kastam Gred WK41

Berikut adalah skop tugas utama seorang Penguasa Kastam Gred WK41:

1. Pengkelasan Barang Mengikut Tarif.

Penguasa kastam perlu memperjeniskan barang-barang mengikut tarif-tarif yang ditetapkan. Ini termasuk penentuan kategori barang dan menilai kelayakan mereka mengikut peraturan tarif.

2. Penaksiran Harga untuk Pungutan Duti.

Tugas utama adalah membuat taksiran harga barang untuk pungutan duti kastam atau cukai jualan. Ini memastikan pungutan cukai dan duti dilakukan secara adil dan tepat.

3. Proses Permohonan Import/Export.

Mereka memproses dan meluluskan permohonan untuk mengimport atau mengeksport barang-barang berduti.

Ini melibatkan pemeriksaan ketat terhadap barang-barang tersebut, memastikan mereka mematuhi larangan-larangan import/eksport di pintu masuk/keluar negara, Zon-zon Bebas Cukai, dan Gudang-gudang Berlesen.

4. Pengurusan Lesen Gudang.

Memproses permohonan lesen untuk gudang-gudang eksais, gudang berlesen, dan gudang pengilangan berlesen. Ini melibatkan penilaian terhadap kesesuaian dan kepatuhan gudang-gudang tersebut terhadap peraturan yang berlaku.

5. Audit Akaun Syarikat.

Mengaudit akaun syarikat-syarikat yang dilesenkan di bawah Akta Cukai Jualan dan Cukai Perkhidmatan. Ini untuk memastikan pungutan cukai jualan dan perkhidmatan dilakukan dengan betul dan adil.

6. Pengurusan Pengecualian Cukai.

Memproses permohonan pengecualian cukai jualan, memeriksa stok dan penggunaan barang-barang berduti di syarikat-syarikat yang mendapatkan pengecualian duti kastam. Ini termasuk juga memproses permohonan remisi cukai.

7. Pengawasan dan Pemeriksaan.

Menyelia tugas pemeriksaan penumpang di pintu masuk/keluar negara dan menjalankan siasatan ke atas syarikat atau individu yang melakukan penyelewengan atau penyeludupan.

8. Bertindak Sebagai Pegawai Pendakwa.

Bertindak sebagai Pegawai Pendakwa bagi kes-kes kastam di mahkamah, memastikan semua peraturan dan undang-undang kastam dipatuhi dan dikuatkuasakan.

9. Lain-lain Tugas Penguatkuasaan.

Melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan lain yang berkaitan dengan peranan mereka sebagai penjaga sempadan negara dan pengawal selia kegiatan perdagangan.

Pss.. Anda dah tengok contoh soalan psikometrik penguasa kastam? Jika belum, sila klik butang di bawah untuk baca.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *